Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) zahrnuje tyto služby:

- zpracování prvotních dokladů

- vystavování faktur

- evidence závazků a pohledávek

- evidence hmotného a nehmotného majetku

- zpracování měsíčních či čtvrtletních Přiznání k DPH

- zpracování Kontrolního hlášení

- zpracování mzdové agendy

- zpracování veškerých daňových přiznání

- zpracování statistických výkazů