Zpracujeme Vám kompletní mzdovou agendu:

- zpracování měsíčních mezd pro malé i velké organizace

- vedení mzdových listů

- přihlášky a odhlášky na SZ i ZP

- zpracování ELDP

- výpočet náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

- připravíme pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr