Vedení účetnictví zahrnuje tyto služby:

- zpracování prvotních dokladů

- vystavování faktur

- zpracování saldokonta

- zpracování měsíčních závěrek

- evidence hmnotného a nehmotného majetku

- zpracování mzdové agendy

- zpracování měsíčních či čtvrtletních Přiznání k DPH

- zpracování Kontrolního hlášení

- vypracování veškerých daňových přiznání

- zpracování statistických výkazů