Ceník našich služeb

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační. Skutečná cena bude dohodnuta na základě Vašich požadavků a posouzení náročnosti jejich zpracování.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

VEDENÍ

ÚČETNICTVÍ
od 2 000 Kč
měsíčně
  •  

VEDENÍ

DAŇOVÉ EVIDENCE
od 1 500 Kč
měsíčně
  •  

ZPRACOVÁNÍ přiznání

k dani z příjmů PO
od 3 000 Kč
za přiznání
  •  
AKTUÁLNÍ

Účetnictví a daňová evidence

Minimální měsíční paušál za zpracování daňové evidence zahrnující prvních
30 položek peněžního deníku.

– cena za každou další položku

1 500 Kč

25 Kč

Minimální měsíční paušál za zpracování podvojného účetnictví zahrnující prvních
30 položek účetního deníku.

– cena za každou další položku

2 000 Kč

35 Kč

Orientační cenu za vedení Vašeho podvojného účetnictví si můžete spočítat v tomto excelu.

Daně, registrace a konzultace

Přiznání k Dani z příjmů fyzických osob
pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti

Přiznání k Dani z příjmů fyzických osob
pro OSVČ, vč. přehledů na sociální a zdravotní pojišťovnu

1 000 Kč

od 2 000 Kč

Přiznání k Dani z příjmů právnických osob

od 3 000 Kč

Zpracování účetní závěrky
zahrnuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu v účetní závěrce

od 2 000 Kč

Přiznání k dani z přidané hodnoty
cena za každé podání (měsíční plátce 500 Kč, čtvrtletní plátce 1 000 Kč)

Kontrolní hlášení
cena za každé podání (měsíční plátce 500 Kč, čtvrtletní plátce 1 000 Kč)

Souhrnné hlášení
cena za každé podání

od 500 Kč

od 500 Kč

300 Kč

Přiznání k dani silniční
cena za první 3 vozidla

cena za každé další vozidlo

1 000 Kč

100 Kč

Přiznání k dani z nemovitostí

od 1 000 Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Vyúčtování daně vybírané srážkou

800 Kč

600 Kč

Registrace k daním
silniční, závislá činnost, vybíraná srážkou, spotřební

Registrace k DPH
– při překročení obratu

Registrace k DPH
– dobrovolná (závisí na náročnosti)

od 300 Kč

1 500 Kč

od 2 000 Kč

Účetní a ekonomické poradenství
cena za hodinu

Daňové poradenství
cena za hodinu

750 Kč

od 1 750 Kč

Kontaktujte nás přes tento formulář

Cenovou nabídku jsme Vám připraveni sestavit na míru za předpokladu, že nám představíte svou společnost, předmět její činnosti a objem jednotlivých dokladů měsíčně.

Mzdová agenda

Zpracování mzdy zaměstnance (HPP, DPČ)
cena za 1 zaměstnance za 1 měsíc

Zpracování mzdy zaměstnance (DPP)
cena za 1 zaměstnance za 1 měsíc

Exekuce zaměstnance / měsíc
cena za každou

300 Kč

150 Kč

100 Kč

info@vikinvest.cz

272 659 997