Ceník služeb (platný od 1.4.2018):

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. Přesnou sazbu za vedení účetnictví či daňové evidence lze stanovit až po zohlednění celkového množství dokladů, náročnosti zpracování, podle počtu zaměstnanců atd. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vedení účetnictví:

- cena za položku, neplátce DPH                      od 22,- Kč          min.     1500,- Kč / měsíc

- cena za položku, plátce DPH                          od 25,- Kč          min.     1500,- Kč / měsíc

Vedení daňové evidence:

- cena za položku, neplátce DPH                       od 19,- Kč          min.     1500,- Kč / měsíc

- cena za položku, plátce DPH                           od 23,- Kč          min.     1500,- Kč / měsíc

Vedení mzdové agendy:

- do 5-ti zaměstnanců                                          300,- Kč / zaměstnanec / měsíc

- od 6-ti zaměstnanců                                          250,- Kč / zaměstnanec / měsíc

V ceně jsou zahrnuty měsíční přehledy za zaměstnance, přihlášky a odhlášky, vedení mzdových listů, ELDP.

Zpracování přiznání:

- zpracování DPFO, včetně přehledů na SZ a ZP                    od  1.500,- Kč / přiznání

- zpracování DPPO                                                                   od  3.000,- Kč / přiznání

- zpracování Přiznání k silniční dani (do 3 vozů)                             500,- Kč / přiznání

- zpracování Přiznání k dani z nabytí nemovitostí                         1.500,- Kč / přiznání

- zpracování Přiznání k DPH                                                          500,- Kč / přiznání

- zpracování Kontrolního hlášení                                               od 200,- Kč / hlášení